Υπήρξε στη νεοελληνική δραματουργία μια τάση μακρόχρονη, διαρκώς αναγεννώμενη από τις στάχτες της: η νατουραλιστική αποτύπωση μιας καθημερινότητας δύσκολης, στερημένης και μίζερης, αγροτικής, εργατικής ή…