Φωτογραφίες: Άρης Λυχναράς Από τα σπάνια προνόμια αυτής της δουλειάς το να έχεις ένα μεσημέρι για συνομιλητή το Βασίλη Παπαβασιλείου. Επηρέασε βαθιά γενιές ανθρώπους που…

To κείμενο που ακολουθεί είναι μικρό τμήμα της ομιλίας μου για τον Κωστή Παπαγιώργη στην εκδήλωση που οργάνωσε ο εκδοτικός οίκος «Βιβλιοπωλείον της Εστίας», στο…

Το atrtivist βρέθηκε στη διαδήλωση των Gillets Jaunes - καθ'ημάς Κίτρινων Γιλέκων. Προτιμήσαμε να μη δημοσιεύσουμε άμεσα, εν θερμώ,  τις σκέψεις μας για λόγους επικαιρότητας,…