Ο χρυσός δίσκος του Voyager  διαθέσιμος στη  Γη, μετά από 40  χρόνια! Θυμάμαι πως από παιδί μου φαινόταν ενοχλητικά υπεραπλουστευμένος και καθόλου  “spacey”  ο τρόπος που η προηγμένη επιστήμη αντιμετώπιζε το…