Το ερώτημα του τίτλου διατυπώνεται μόνο ρητορικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η ρητορική του διατύπωση αποτελεί και ελιγμό για μια δήθεν αντικειμενικότροπη και…