Γκιάκ, Δραμάιλο και Mute:  Συμβολή "αιρετικών"στην περιπέτεια της αυτογνωσίας του νέου ελληνισμού. "Τι είναι η ιστορία" και "ποιος τη γράφει"; Να δυο κοινότοπα ερωτήματα που θέτουν όλοι…